Akciğer Tüberkülozu

430

“Koch basili” ya da “mikobakterium tüberkülozis” adı verilen mikrop tarafından ortaya çıkan bir hastalıktır. İnsanlık tarihi kadar eski zamanlardan beri bilinmekle birlikte hastalığın tedavisi ile ilgili gelişmeler 20.yüzyıldan sonra mümkün olabilmiştir. Günümüzde tamamen tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak tedavi edilmezse hastalık ölümle sonuçlanabileceği gibi, ciddi sekel ve sakatlıklara yol açabilir. Ayrıca bulaşıcı olması nedeniyle de tedavi görmemiş hastalar, toplum sağlığı açısından önemli bir risk oluşturur. En sık akciğerlerde hastalığa yol açan bu enfeksiyon, tüm organ ve dokuları tutabilir.

Tüberkülozun belirtileri nelerdir?

Öksürük, balgam, kan tükürme, göğüs ağrısı, ateş, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, başlıca belirtileri arasında sayılabilir. Bu belirtilerin tamamı görülebileceği gibi hastalığın başlangıç aşamalarında çok azı var olabilir.

Tüberküloz tanısı nasıl konur?

Hastalık öyküsü ve fizik muayene ile tüberkülozdan şüphelenildiğinde akciğer grafisi, kan tahlilleri ve gereğinde diğer görüntüleme yöntemleri kullanılır. Kesin tanı için tüberküloz mikrobunun balgamda ya da tutulduğu organ veya dokuya göre diğer vücut sıvılarında gösterilmesi ile konur. Ayrıca, tutulduğu organ ve doku biyopsilerinde tüberküloz mikrobuna özgü ortaya çıkan hasarlanmanın mikroskobik olarak görülmesiyle tanınabilir.

Tedavi

Tanı konulur konulmaz tedavi başlanmalıdır. Başlangıçta 2 ay süreyle en az 4 çeşit ilaç kullanılır, sonra ilaç çeşidi 2’ye indirilerek tedavi süresi 6 aya tamamlanır. Tedavinin aksatılmaması, tedavi başarısı için esastır.

Korunma

Tüberküloz bulaşıcı bir hastalıktır, solunum yollarıyla (damlacık yoluyla) kişiden kişiye bulaşır. En bulaştırıcı hastalar yoğun öksürük ve balgam şikayeti olan ve balgamında mikrop saptanan hastalardır. Bu hastalara hızla tanı konup tedavinin de hızla başlaması korunma açısından birinci derecede önem taşımaktadır. Uygun tedavi başlandıktan sonra bu hastaların balgamındaki basil miktarı hızla azalarak birkaç hafta içinde bulaştırıcılık ortadan kalkar.

Tüberküloz tanısı konan bireylerin birlikte yaşadıkları ya da günün önemli bir bölümünü birlikte geçirdikleri kişilerin Verem Savaş Dispanserlerine başvurarak tarama testlerinden geçmeleri gerekir.

Daha ayrıntılı bilgi için: http://www.toraks.org.tr/halk/Page.aspx?d=12