Akciğer Kanseri

431

Akciğer kanseri, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu akciğer dokusunda tümör oluşturması ile karakterli bir hastalıktır.

Akciğer kanserinin sebepleri nelerdir?

Sigara, akciğer kanserinin en önemli ve birincil nedenidir. Sigaraya ne kadar erken yaşta başladıysanız, ne kadar uzun süre ve ne kadar yoğun içiyorsanız akciğer kanserine yakalanma riskiniz de o kadar artar. Akciğer kanseri hastalarının %85’inde neden sigaradır.

Diğer sebepler arasında pasif olarak sigara dumanına maruz kalma, hava kirliliği, genetik faktörler, mesleki olarak bazı kimyasallara maruz kalma, asbest maruziyeti sayılabilir.

Akciğer kanserinin belirtileri nelerdir?

Hastadan hastaya değişmekle birlikte en sık belirtiler, öksürük, balgam, kan tükürme, göğüste rahatsızlık hissi, göğüs ağrısıdır. Halsizlik, iştahsızlık, zayıflama, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, omuz ağrısı, yüz ve kollarda şişme, ses kısıklığı olabilir.

Öksürük ve balgam, hastalar tarafından sıklıkla “sigaraya bağlı” denerek önemsenmez. Bu durum, hastalığın tanısında gecikmelere sebep olur. Erken tanı için yukarıda sayılan belirtilerin varlığında mutlaka bir hekime başvurulması gereklidir.

Akciğer kanseri tanısı nasıl konur?

Radyolojik olarak tespit edilen tümörden biyopsi alınarak kesin tanı konulur. Bunun için bronkoskopi yapılarak direkt tümörün görülmesi durumunda biyopsi alınabileceği gibi, bronkoskopi ile görülemeyen ve yerleşim yeri göğüs duvarına yakın olan tümörlerde bilgisayarlı tomografi eşliğinde iğne biyopsisi yapılabilir. Ayrıca hem tanı hem de evrelendirme için göğüs kafesi içindeki lenf bezlerinden biyopsi alınması gerekebilir. Bu işlem cerrahi olarak yapılabileceği gibi ultrason eşlikli bronkoskopi ile de yapılabilir.

Akciğer kanseri tanısı konulan her hastada, göğüs kafesindeki lenf bezlerinin tutulup tutulmadığı ve uzak organ ve dokulara sıçrama olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Tedavi:

Tedavi, hastalığın tipine ve evresine göre değişmektedir.

Erken evrelerde en iyi tedavi seçeneği operasyon olduğundan hastanın operasyon şansı ısrarla araştırılmalıdır.

İleri evrelerde kemoterapi ve radyoterapi seçenekleri Onkoloji hekimleri tarafından değerlendirilmelidir.

 

http://www.toraks.org.tr/halk/Page.aspx?d=11