Uzm. Dr. Tülay YARKIN

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Eğitim
TÜLAY YARKIN

1972 Ankara, Aydınlıkevler İlkokulu

1978 Ankara, Anıttepe Lisesi

1984 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1993 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

ÜYE OLDUĞUM DERNEK VE KURULUŞLAR


Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası


Türk Toraks Derneği


Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği


Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği


European Respiratory Society

GÖĞÜS HASTALIKLARI
Tülay Yarkın